ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครูผู้สร้าง จากชมรมครูสามเงา
ชื่ออาจารย์ : นางเนาวรัตน์ ทุมวงศ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2559,11:30  อ่าน 681 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครูผู้สร้าง จากชมรมครูสามเงา
ชื่ออาจารย์ : นายอภิชาติ ขยันเกตุการณ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2559,11:29  อ่าน 654 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรรางวัลดีเด่น Tak1Awards สาขาครูผู้สอน
ชื่ออาจารย์ : นางรัตติกาล สุขพุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2559,11:26  อ่าน 673 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรรางวัลดีเด่น Tak1Awards สาขาครูผู้สอน
ชื่ออาจารย์ : นายอภิชาติ ขยันเกตุการณ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2559,11:26  อ่าน 669 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลโล่เกียรติยศ Tak1 Awards สาขาครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางเนาวรัตน์ ทุมวงศ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2559,11:25  อ่าน 649 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ และคณิตคิดเร็วงานศิลปหัตถกรรมเหรียญทองระดับเขตพื้นที่ และระดับภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ชื่ออาจารย์ : นางเนาวรัตน์ ทุมวงศ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2559,11:24  อ่าน 659 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือเข็มทิศ งานศิลปหัตถกรรมระดับภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นายอภิชาติ ขยันเกตุการณ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2559,11:23  อ่าน 604 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนสอนกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมระดับภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ และระดับประเทศ เหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นายอภิชาติ ขยันเกตุการณ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2559,11:23  อ่าน 645 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข็มเชิดชูเกียรติ/เกียรติบัตรครูหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภาจังหวัดตาก
ชื่ออาจารย์ : นางกฤษณา เมืองโคตร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2559,11:21  อ่าน 645 ครั้ง
รายละเอียด..