ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8) 05 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 (อ่าน 327) 06 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเขื่อนภูมิพล (อ่าน 336) 07 ก.พ. 63