ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป

อัตลักษณ์ของโรงเรียนเขื่อนภูมิพล

"เรียนดี มีสภาพแวดล้อมเด่น"


คำขวัญโรงเรียน

เรียนดี  มีวินัย  ใจกตัญญู  รู้รับผิดชอบ

 

สีประจำโรงเรียน    

เขียวขาว

 

อักษรย่อของโรงเรียน

 ..