ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2510
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2514
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2516
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2527
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ 313
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2511
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2511
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2543
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2528
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2530
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป แบบ ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2552
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมแบบ 05 06
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2516
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมแบบ 05 06
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2520
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมแบบ 05 06
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2509
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมแบบโรงเรียนเขื่อนภูมิพล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2552
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาพักร้อนแบบ ศาลาพักร้อน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2541
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร4 ชั้น แบบสปช.๒/๒๘
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกีฬาในร่ม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2545
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามตะกร้อ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2530
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศูนย์วัฒนธรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรง แบบ 04 02
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2524
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..