ผู้บริหาร

นางกฤษณา เมืองโคตร
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/06/2014
ปรับปรุง 23/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 389446
Page Views 475769
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย ตากตก บ้านตาก
2 โรงเรียนสว่างวิทยา ตากตก บ้านตาก
3 โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ ตากตก บ้านตาก
4 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา ตากตก บ้านตาก
5 โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ ตากออก บ้านตาก
6 โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน ตากออก บ้านตาก
7 โรงเรียนบ้านปากวัง ตากออก บ้านตาก
8 โรงเรียนประชาพัฒนา ตากออก บ้านตาก
9 โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน ตากออก บ้านตาก
10 โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง ตากออก บ้านตาก
11 โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) ตากออก บ้านตาก
12 โรงเรียนบ้านดงยาง ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก
13 โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก
14 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา ท้องฟ้า บ้านตาก
15 โรงเรียนบ้านห้วยพลู ท้องฟ้า บ้านตาก
16 โรงเรียนบ้านใหม่ ท้องฟ้า บ้านตาก
17 โรงเรียนบ้านฉลอม ท้องฟ้า บ้านตาก
18 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ท้องฟ้า บ้านตาก
19 โรงเรียนบ้านท้องฟ้า ท้องฟ้า บ้านตาก
20 โรงเรียนบ้านเกาะลาน สมอโคน บ้านตาก
21 โรงเรียนเสริมปัญญา สมอโคน บ้านตาก
22 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ สมอโคน บ้านตาก
23 โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ เกาะตะเภา บ้านตาก
24 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ เกาะตะเภา บ้านตาก
25 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ เกาะตะเภา บ้านตาก
26 โรงเรียนศรีวิทยา เกาะตะเภา บ้านตาก
27 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม แม่สลิด บ้านตาก
28 โรงเรียนยางโองนำวิทยาคม แม่สลิด บ้านตาก
29 โรงเรียนบ้านแม่สลิด แม่สลิด บ้านตาก
30 โรงเรียนบ้านสันกลาง แม่สลิด บ้านตาก
31 โรงเรียนบ้านยางโองนอก แม่สลิด บ้านตาก
32 โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน แม่สลิด บ้านตาก
33 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น นาโบสถ์ วังเจ้า
34 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน นาโบสถ์ วังเจ้า
35 โรงเรียนบ้านวังตำลึง นาโบสถ์ วังเจ้า
36 โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) นาโบสถ์ วังเจ้า
37 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 นาโบสถ์ วังเจ้า
38 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ประดาง วังเจ้า
39 โรงเรียนบ้านทุ่งกง ประดาง วังเจ้า
40 โรงเรียนบ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) ประดาง วังเจ้า
41 โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า เชียงทอง วังเจ้า
42 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม เชียงทอง วังเจ้า
43 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม เชียงทอง วังเจ้า 055560165
44 โรงเรียนบ้านดงซ่อม เชียงทอง วังเจ้า
45 โรงเรียนบ้านเด่นวัว เชียงทอง วังเจ้า
46 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลสาขาบ้านศรีคีรีรักษ์ เชียงทอง วังเจ้า
47 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล เชียงทอง วังเจ้า
48 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ เชียงทอง วังเจ้า 055-039954
49 โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม เชียงทอง วังเจ้า
50 โรงเรียนบ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) เชียงทอง วังเจ้า
51 โรงเรียนบ้านอูมวาบ บ้านนา สามเงา
52 โรงเรียนบ้านโสมง บ้านนา สามเงา
53 โรงเรียนบ้านหินลาดนาไฮ บ้านนา สามเงา
54 โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย บ้านนา สามเงา
55 โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา ยกกระบัตร สามเงา
56 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว ยกกระบัตร สามเงา
57 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ยกกระบัตร สามเงา
58 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ยกกระบัตร สามเงา
59 โรงเรียนบ้านท่าไผ่ ยกกระบัตร สามเงา
60 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก ย่านรี สามเงา
61 โรงเรียนวัดสามเงา ย่านรี สามเงา
62 โรงเรียนบ้านท่าปุยตก ย่านรี สามเงา
63 โรงเรียนบ้านนาตาโพ วังจันทร์ สามเงา
64 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง วังจันทร์ สามเงา
65 โรงเรียนบ้านวังโพ วังจันทร์ สามเงา
66 โรงเรียนบ้านดงลาน วังจันทร์ สามเงา
67 โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล วังหมัน สามเงา
68 โรงเรียนบ้านวังหวาย วังหมัน สามเงา
69 โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 วังหมัน สามเงา
70 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย สามเงา สามเงา
71 โรงเรียนอนุบาลเขื่อนภูมิพล สามเงา สามเงา
72 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สามเงา สามเงา (055) 881225
73 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ สามเงา สามเงา 055-800683
74 โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ สามเงา สามเงา
75 โรงเรียนบ้านสามเงา สามเงา สามเงา
76 โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก
77 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก
78 โรงเรียนบ้านลานมะคร้อ น้ำรึม เมืองตาก
79 โรงเรียนบ้านคลองสัก น้ำรึม เมืองตาก
80 โรงเรียนอนุบาลรัตนศึกษา น้ำรึม เมืองตาก
81 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า น้ำรึม เมืองตาก 055892650
82 โรงเรียนบ้านชะลาด ป่ามะม่วง เมืองตาก
83 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ป่ามะม่วง เมืองตาก
84 โรงเรียนตากพิทยาคม ระแหง เมืองตาก
85 โรงเรียนอนุบาลมัธโนทัย ระแหง เมืองตาก
86 โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง ระแหง เมืองตาก
87 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ระแหง เมืองตาก
88 โรงเรียนอนุบาลสีห์อักษร ระแหง เมืองตาก 055-512068
89 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วังประจบ เมืองตาก
90 โรงเรียนบ้านลานเต็ง วังประจบ เมืองตาก
91 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม วังประจบ เมืองตาก
92 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม วังประจบ เมืองตาก
93 โรงเรียนบ้านวังประจบ วังประจบ เมืองตาก
94 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วังประจบ เมืองตาก
95 โรงเรียนบ้านหนองร่ม วังประจบ เมืองตาก
96 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม วังประจบ เมืองตาก
97 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง วังหิน เมืองตาก
98 โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน วังหิน เมืองตาก
99 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม วังหิน เมืองตาก
100 โรงเรียนบ้านน้ำด้วน วังหิน เมืองตาก
101 โรงเรียนบ้านไร่ วังหิน เมืองตาก
102 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน เมืองตาก
103 โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ หนองบัวเหนือ เมืองตาก
104 โรงเรียนเด่นวิทยา หนองบัวเหนือ เมืองตาก
105 โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม หนองบัวเหนือ เมืองตาก
106 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย หนองบัวใต้ เมืองตาก
107 โรงเรียนบ้านท่าเล่ หนองบัวใต้ เมืองตาก -
108 โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ หนองบัวใต้ เมืองตาก
109 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ หนองหลวง เมืองตาก
110 โรงเรียนตากวง หนองหลวง เมืองตาก
111 โรงเรียนอนุบาลตาก หนองหลวง เมืองตาก
112 โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อุทิศ เชียงเงิน เมืองตาก
113 โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง แม่ท้อ เมืองตาก
114 โรงเรียนบ้านลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก
115 โรงเรียนบ้านมูเซอ แม่ท้อ เมืองตาก
116 โรงเรียนบ้านหนองแขม แม่ท้อ เมืองตาก
117 โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง แม่ท้อ เมืองตาก
118 โรงเรียนบ้านโป่งแดง โป่งแดง เมืองตาก
119 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง โป่งแดง เมืองตาก
120 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โป่งแดง เมืองตาก
121 โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ โป่งแดง เมืองตาก
122 โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ โป่งแดง เมืองตาก
123 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา โป่งแดง เมืองตาก
124 โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล โป่งแดง เมืองตาก
125 โรงเรียนบ้านวังม่วง ไม้งาม เมืองตาก
126 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ ไม้งาม เมืองตาก
127 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม ไม้งาม เมืองตาก
128 โรงเรียนผดุงปัญญา ไม้งาม เมืองตาก