ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แนวทางควบคุมโรคติดต่อ และโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
ประชาสัมพันธ์แนวทางควบคุมโรคติดต่อ และโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด ให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก หมั่นสังเกตอาการของเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด หากมีอาการไข้ร่วมกับแผลในปาก โดยอาจมีหรือไม่มีตุ่มน้ำที่มือหรือเท้า มีอาการหรืออาการแสดงที่บ่งชี้ถึงการติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง (CNS infection) ควรรีบพาไปพบแพทย์และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ รวมทั้งไม่คลุกคลีกับคนอื่นๆ ในครอบครัว หรือชุมชน

โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 3 ครั้ง