รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
หมู่ที่ 6 ถนนยันฮี เขื่อนภูมิพล   ตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
เบอร์โทรศัพท์ (055) 881225
Email : schoolbhumibol@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :