สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสิงหาคม 2565 (อ่าน 319) 31 ส.ค. 65
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกรกฎาคม 2565 (อ่าน 317) 31 ก.ค. 65
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมิถุนายน 2565 (อ่าน 346) 30 มิ.ย. 65
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤษภาคม 2565 (อ่าน 319) 31 พ.ค. 65
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนเมษายน 2565 (อ่าน 321) 30 เม.ย. 65
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมีนาคม 2565 (อ่าน 335) 31 มี.ค. 65
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 322) 28 ก.พ. 65
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมกราคม 2565 (อ่าน 338) 31 ม.ค. 65
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนธันวาคม 2564 (อ่าน 192) 31 ธ.ค. 64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤศจิกายน 2564 (อ่าน 164) 30 พ.ย. 64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตุลาคม 2564 (อ่าน 177) 31 ต.ค. 64