จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้าเรียนต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนตากพิทยาคม (อ่าน 316) 09 มี.ค. 65
รับรางวัลชมเชย โรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 319) 04 มี.ค. 65
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมค่ายเด็กรักษ์ไม้ตาก (อ่าน 325) 28 ก.พ. 65
กิจกรรมเรียนดนตรีไทยนอกเวลา (อ่าน 310) 26 ก.พ. 65
ศน. นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขื่อนภูมิพล (อ่าน 317) 25 ก.พ. 65
เลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนเขื่อนภูมิพล (อ่าน 316) 21 ก.พ. 65
โครงกายค่ายยุวชนคนคุณธรรม (อ่าน 323) 18 ก.พ. 65
นักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 308) 13 ก.พ. 65
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน (อ่าน 154) 13 ม.ค. 65
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 (อ่าน 158) 06 ม.ค. 65
โรงเรียนผดุงปัญญาแนะแนวการศึกษาต่อ (อ่าน 150) 04 ม.ค. 65
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน (อ่าน 156) 03 ม.ค. 65
วันคริสมาสต์และวันปีใหม่ (อ่าน 162) 30 ธ.ค. 64