ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ชุดความรู้ เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จาก ป.ป.ส. เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์สื่อการรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกันบริจาคโลหิต
สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
ศธ. ส่งความห่วงใย เด็กไทยปลอดภัยทุกคน
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
ประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปี 2565
การบันทึกและเผยแพร่ภาพถ่าย วิดีโอ ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน บนอินเตอร์เน็ตหรือในที่สาธารณะชนต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ตารางการเรียนว่ายน้ำ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์แนวทางควบคุมโรคติดต่อ และโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด
การจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ปี 2565
ประกาศการให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนเขื่อนภูมิพล พุทธศักราช 2565
การป้องกันโรคฝีดาษวานร (Monkeypox)
งานเสวนา Live กับ GURU ด้านสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “Circular Economy หมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนโลก” กับ กฟผ.
แผนเผชิญเหตุ : Incident Action Plan (IAP) โรงเรียนเขื่อนภูมิพล กรณีพบผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ด้วยรูปแบบ On-Site
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563
เชิญชวนนักเรียนเรียนดนตรีไทยในช่วงวันหยุด
เปิดเรียน On-Site ผู้ปกครองควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ราคาเครื่องแต่งกายนักเรียน โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแบ่งปันความรู้ด้วยการซื้อเสื้อโรงเรียนเขื่อนภูมิพล
การรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ปีการศึกษา 2565
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
ประกาศการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
มาตรการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด19 ในสถานศึกษา
แผนเผชิญเหตุ (ใหม่) มาตรการป้องกันตามระดับการเผยแพร่ระบาดโควิด-19 ของสถานศึกษา
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเขื่อนภูมิพล ปีการศึกษา 2565