ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2

 

 


ประกาศโรงเรียนเขื่อนภูมิพล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2

ประจำปีการศึกษา 2563

---------------------------------------------------------------------------

 

          ตามที่โรงเรียนเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยยึดนโยบายปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์  – 4 มีนาคม  2563

คณะกรรมตรวจหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเข้าเรียนตามคำสั่งโรงเรียนเขื่อนภูมิพล ที่ 8/2563 ลงวันที่  20 กุมภาพันธ์  2563 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ปกครองพานักเรียนเข้ารับการมอบตัวในวันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

          ประกาศ ณ วันที่  5  มีนาคม  2563

 

 

 


(นายปรีชา     ปัญญาดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนภูมิพล

 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2563,15:23   อ่าน 326 ครั้ง