ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเขื่อนภูมิพล
 
1. รับสมัครนักเรียน
          1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา (3-5 ปี)
                   อนุบาล 1 (3 ปี)  เกิด 17 พฤษภาคม. 2559 – 16 พฤษภาคม 2560
                   อนุบาล 2 (4 ปี)  เกิด 17 พฤษภาคม. 2558 – 16 พฤษภาคม 2559
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 – 4 มีนาคม 2563
          1.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เกิด 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556 หรือ จบระดับชั้นอนุบาล 3
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 – 10 มีนาคม 2563
          1.3 ดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.khueanbhumibolschool.ac.th หรือ     QR CODE ได้ตั้งแต่วันประกาศ แล้วนำเอกสารมายื่นในวันรับสมัครของแต่ละระดับชั้น
2. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาสมัครเรียน
          2.1 สำเนาใบสูติบัตร                                                                จำนวน 2 ฉบับ
          2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน บิดา มารดา) พร้อมสำเนาฯ                   จำนวน 2 ฉบับ
          2.3 สำเนาบัตรประชาชน (บิดา/มารดา) พร้อมสำเนา                             จำนวน 2 ฉบับ
          2.4 เอกสารอื่น ฯ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ , ชื่อสกุล
          2.5 สำเนาใบทะเบียนสมรสของบิดา – มารดา (กรณีจดทะเบียนสมรส)          จำนวน 2 ฉบับ
3. ประกาศผลการมอบตัวและรายงานตัว
          3.1 ชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 – อนุบาล 3)
          วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องวิชาการโรงเรียนเขื่อนภูมิพล
          3.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
          วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องวิชาการโรงเรียนเขื่อนภูมิพล
ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
สมัครออนไลน์  https://forms.gle/oZFEKA6F18kz9KN27 สมัครเรียบร้อยให้นำเอกสารหลักฐานมายื่นที่โรงเรียนในวันรับสมัคร
ใบสมัคร
ใบมอบตัวนักเรียน
แบบเก็บข้อมูลนักเรียน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 08-1110-7431 (ครูพงค์สุเรียน เขื่อนแก้ว)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2563,00:00   อ่าน 334 ครั้ง